خانه / اسناد / تصمیم فرانسه برای تحویل سوخت تسلیحاتی به کارخانه ی اتمی عراق

تصمیم فرانسه برای تحویل سوخت تسلیحاتی به کارخانه ی اتمی عراق

تصمیم فرانسه برای تحویل سوخت تسلیحاتی به کارخانه ی اتمی عراق

زبان اصلی : انگلیسی شماره : ۰۰۰۰۲۶

منبع : وال استریت ژورنال / پاریس

۴٫۳٫۱۹۸۰ – ۱۳۵۸/ ۱۲/ تاریخ : ۱۴

مترجم : عمادالدین قاسمی پناه

منبع خبر

کمیسیون اتمی فرانسه اعلام کرد که سوخت اورانی وم تسل یحاتی خود را در اختی ار مرکز

تحقیقات اتمی ” اوسیراک”، که در نزدیکی بغداد و در حال تاسیس است، قرار خواهد داد.

این سوخت که ۹۰ % غنی شده است در مغز رآکتور آزمایشی هفت هزار ک یلو وات ی قرار

خواهد گرفت.

این رآکتور در اوت ۱۹۷۶ از سوی عراق به فرانسه سفارش داده شده بود.

پس از اظهار تردید آمریکا و اسراییل درباره ی تجهیز عراق با سوخت تسلیحاتی به وس یله ی

فرانسه، مقا مهای فرانسوی تصمیم گرفتند سوخت اورا نی ومی که ۱۰ % غن ی شده است و

قابلیت تسلیحاتی ندارد را جایگزین سوخت ۹۰ % کنند.

اما عراق  دوم ین تامین کننده ی نفت فرانسه  از پذ یرش این سوخت امتناع و اصرار کرد تا

فرانسه به قرارداد اصلی اش مبنی بر تحویل سوخت غنی شده به میزان ۹۰ % پایبند بماند.

فرانسه گفت به این دلیل تصمیم به تامین سوخت تسلیحاتی گرفته است که هنوز توانا یی

تولید سوخت با غنای کم را در انداز ههای تجاری ندارد.

تصمیم به تام ین سوخت عراق، قسم تی از تلاش فرانسه بر ای افز ایش می زان فروش

تکنولوژی هسته ای خود است. فرانسه قراردادی را با پاکستان برای ساخت مرکز غنی ساز ی

اورانیوم در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غرب اسلام آباد به امضاء رسانده است.

فرانسه همچنین گفت که آماده است تا با شرکتی که یک مجتمع غنی سازی را در استرا لیا در

دست توسعه دارد به میزان ۲۰ تا ۴۰ درصد مشارکت کند.

درباره ی اخت الشهدا

مطلب پیشنهادی

مشورت ایتالیا با آمریکا درباره ی فروش تجهیزات اتمی به صدام

مشورت ایتالیا با آمریکا درباره ی فروش تجهیزات اتمی به صدام زبان اصلی : انگلیسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *