خانه / کتابخانه / کتابها

کتابها

عشق و نفرت

پاسخ به ابهامات

پاسخ به ابهامات جنگ نوشته: وضعيت سپاه پاسداران در آغاز حمله و اولين دفاع سازمان يافته سپاه/ ماهيت جنگ ايران و عراق/مراحل طراحي و اجراي عمليات‌ها / علل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر /  وضعيت ايران در مقايسه با عراق و افغانستان  

توضیحات بیشتر »

کردستان

کردستان

کردستان اثر دکتر مصطفی چمران اين كتاب از سه گونه دست نوشته و سخنراني تشكيل يافته است. قسمت اعظم و مهم آن همان دست نوشته اصلي پيرامون حوادث پاوه است كه خو داو به رشته تحرير درآورده

توضیحات بیشتر »

انسان و خدا

انسان و خدا يكي ازماندگارترين آثاري‌كه از سردار پرافتخار اسلام، عارف عاشق، مجاهد مخلص و معلم متعهد شهيد دكتر مصطفي چمران بجاي مانده يك دوره سخنراني علمي‌وعرفاني دركانون توحيددرايام‌ماه‌مبارك‌رمضان سال ۱۳۵۹ مي‌باشد، كه‌چهارسخنراني آن دراين كتاب، پس ازحك واصلاحي كه‌لازمة تبديل گفتاربه نوشتاراست تنظيم وارائه‌مي‌گردد.

توضیحات بیشتر »