روزشمار جنگ

۱۸/۷/۱۳۵۹ -نفوذ دشمن به دهلران و سپس عقب‌نشيني از آن -دبیر کل از ایران و عراق درخواست کرد بر کشتی‏های ی که در منطقه درگیری در محاصره قرار گرفته اند، اجازه دهند منطقه را ترک کنند.

توضیحات بیشتر »

روزشمار جنگ

۱۴/۷/۱۳۵۹ رئیس شورای امنیت بیانیه‏ای صادر کرد و طی آن از تلاش‏های دبیر کل دراعزام نماینده ویژه‏ای به منطقه پشتیبانی نمود. و از ایران و عراق خواست تا با شورا همکاری کرده و از تلاش‏های دبیر کل حمایت نمایند.

توضیحات بیشتر »